Ako umrem

Ako umrem
neka me
Ona
svojim rukama
dotakne.
Nek me ne sahranjuje
jer strahujem
da bi time
i deo svoje sujete
bacila
da pokraj mog
mrtvog tela
istrune.
Ako umrem
Njoj prvo javite
neka se raduje
i neka likuje
što me više nema
i što sam prestao
da budem njena
rak rana
i senka, koja je
u stopu prati.
Ako umrem
neka i Ona
nekud pođe
sa namerom
da više nikada,
prošlosti u lice
ne pogleda.


Autor: Mario Bačlija ◊ Izvor fotografije: Howard J. Winter/Corbis