Kako miriše zaljubljena žena?

Miriše soba na ljubav i sok od kupina
sa radija seksi glas spikera
najavljuje početak ljeta
uz taktove pjesme Sinatre Frenka
Mazno se volimo u prostranom stanu sa visokim stropovima
Poljupcima praviš ljubavni reljef na mojim bedrima
dok se sa smijehom ne iskradem iz zagrljaja
i razjarim prstima čaroliju od mirisa
u mojoj kosni što je usnula

Miriše soba na ljubav i sok od kupina
kikoću se radost i opojnost među zidovima
Tek poneka iskrade se želja
I na ulici mirisno pozdravi ispod prozora
nekog prolaznika

Miriše soba na ljubav i sok od kupina
i smiješim ti se okrenuta leđima
jer znam da mi pogledom i dugim prstima
slikaš Volans na leđima
na onom mjestu kod ramena
koje je tvom pogledu haljina namjerno otkrila
A ja razmišljam da
ako ikada ostanem bez tvoga pogleda na leđima
morat ću prestati biti žena
i postaću riba sa krilima
i iz morskih dubina
odletjeti do zvijezda

Miriše soba na ljubav i sok od kupina
Jer u njoj
zaljubljena žena
ima okus ljubavi
i miriše
kao razliven sok od kupina po postelji.


Autor: Luna Hodžić