Koliko je ljubavi tebe stvaralo

Кoliko lepote tvojih predaka je utrošeno na tebe
Кada te ne mogu uporediti ni sa jednim cvetom

Кoliko je najlepše muzike celog univerzuma utkano u tvoj glas
Кada ne mogu naći instrument da bude blizu boji glasa tvog

Кoliko je zvezda u tvojim očima nastanjeno
Кada je nebo zvezdano samo ako ti gledaš u njega

Кoliko te je to ljubavi stvaralo
Кada u meni samo pomisao na tebe pomera planine

Кoliko
Кoliko


Autor: Mile Lisica ◊ Izvor fotografije: thewondrous.com