Kreveti

Kreveti su arene gladijatora u borbi sa zvijerima,
poljane na kojima su se vodile najveće bitke sa kopljima na konjima,
zloglasni zatvori i sudnice,
sobe panike i zatvorske samice,
mađioničarev kovčeg bez ključa na dnu okeana,
i nebo iznad Dunkirka,
raj u kojem je otrgnuta jabuka,
brdo Ida i Troja,
Jeruzalem i naftna polja,
brodovi sa crnim robovima,
Bartolomejska noć,
revolucije, arapska proljeća i krstaški ratovi,
groblja i logori,
mjesto gdje počinju i završavaju
snovi.


Autor: Luna Hodžić