Nepodnošljiva lakoća ignorisanja

To je ono vrijeme
Šutnje
Preispitivanja
Traženja krivca među nama
Vrijeme u kojem postajemo dva stranca
Koji bježe od vlastitih misli
U pripravnosti sa okom na nišanu snajpera
Gađaju u srce sjećanja
Koja se pojave u jednoj od ulica
Nepodnošljiva lakoća ignorisanja
Su opori poljupci tvojih usana na
drugim ženama
Hladni neuzvraćeni moji dodiri u susretu sa drugim muškarcima
Pokušaji da se mrzimo i ne volimo
Da stranci bez zajedničke prošlosti budemo
Nepodnošljiva lakoća ignorisanja
Je načinjena vlastita šteta
U pokušaju da jedno povrijedi drugoga
To da se nemamo više
Bez krivice i pravog zločina
Vrijeme u kojem mi fališ
I u kojem ti falim
Ali nas je sujeta zarobila i oči nam i jezik iščupala.


Autor: Luna Hodžić