Nije video

U mojim rukama
Vatra.
Izobličava se
Rezi
Cvili
Štropotava se do jagodica mojih prstiju
I opet se stušti u moje dlanove
Nalik na silaženje stepenicama.
Niz moje ruke
Curi
Ugljenisana misao
Mrak ih čini
Bića
Reže. Mi smo izašli iz tame! 
Led
Ledeni
Budale!
Korača.
Beli đon uprljan
Mršti se
Katran
Pepeo
Čađ
Cure
Cure još sa njegovog lica
Samo on to nije video.

Autor: Vladana Plavšić, Izvor fotografije: weheartit.com

 

Pokušava da uhvati kraj kruga.