Ovo je pesma o njoj

Ovo je pesma o njoj, o ženi
koja možda nije ni znala koliko je bila voljena,
o ženi koja možda nije ni znala koliko je bila velika,
koliko je bila snažna i koliko je bila važna.

Ovo je pesma o njoj, o ženi
koju nikada nije štedeo život,
koju nikada nisu štedeli ljudi,
o ženi koja je neizmerno volela i život i ljude.

Ovo je pesma o njoj, o ženi
koja je zračila lepotom, dobrotom, požrtvovanošću i iskrenošću.
Ovo je pesma o ženi koja je svojom pojavom
mogla postideti i sve grčke boginje –
samo da su joj smele izaći “na crtu”.

Ovo je pesma o njoj, o ženi
čiji su osmeh svi odlično poznavali,
čijoj su se duši svi sa poštovanjem klanjali,
čije su ruke bile utočište i kraljevima i prosjacima.

Ovo je pesma o njoj, o ženi
koja je isijavala ljubav,
poklanjala osmehe na dar,
lečila toplinom svog srca…

Ovo je pesma o njoj, o ženi
za koju nema dovoljno velikih reči,
dovoljno dobrih stihova,
za koju nema dovoljno suza da je oplaču,
a ima ih, verujte…mnogo.


Autor: Bojana Krkeljić ◊ Izvor fotografije: pinterest.com