Besmislu

Što bar tebe nema

U ništavilu

Ni tvoja izbušena sena

Nasukani na mokro dlanovi

Trema

Došli smo na vrh početka

Dno kraja


Autor: Vladana Plavšić