Gradovi zaborava

pamte ljude

progutaće te

otrgnutost

bezvezo

svuda te nema

ti si prah

ovog vremena


Autor: Vladana Plavšić