Preglad

Praznik
Njega doživiš ako preživiš
Nauči da se maziš
O ćoškove ulica
Puno će trebati da stigneš do prstiju
Kolena
Usana
Očiju
Gladni su
Gladuju
Do jutra

Ceni da je sve na
Tuđoj strani
Trpi bol što osećaš u nedrima
Zakoračaj beskonačnim stazama
Ruke pod vidljivim rebrima
Zagrej
Gladni su
Gladuju
Do jutra
Padni
Usisaj srce puta

Ubrzo ćeš čuti
Izgrizene nokte
STANI
Sat u pesku
Bačen sa neba
Kucaće u nazad
Presudilo je tvojoj gladi
Gladni su
Gladuju
Do jutra
Ti si
Mladi gad
Sit i ušuškan
Preglad
Njima se ne daj


Autor: Mina Delić ◊ Izvor fotografije: picjumbo.com