Prestajem da pišem

Prestajem da pišem
Umorila sam se od jurišanja na vjetrenjače
Koplja su mi slomile lažne pjesnikinje
Borbu im predajem
Neka njihovi lažno dirljivi stihovi
Zovu se poezijom
Ja sam već odavno u tom svijetu
Don Kihot
Kojem se zaluđena masa smije podrugljivo
Prestajem da pišem
I tobom ću umjesto koncem
Zašiti sva ona mjesta na koži kroz koje su iz mene izlazili stihovi
Tako ćeš biti jedini koji će me i dalje čitati
I pjesnikom zvati.


Autor: Luna Hodžić