Progledati

Gde počinje granica
Ljubavi?
Na svesti o mazohizmu,
Ili na nečijim
Linijama ramena?
Na podvučenoj
Balansiranosti
Osobina
Ili ponašanja?
Gde se otvara cvet
Prema svetu,
Na šavovima nepoštovanja?
I možeš li ikada
Prestati da voliš,
Ili si samo
Trebao nekoga?

Nemotivisanost previše
Savršenog mentalnog
Sklopa
Ubija,
Smiruje,
Nije ni bitno

Gde prestaje?
Gde počinje?
Zar nismo bezgranični?
Uzalud,
Uzalud,
prokleto uzalud…

Jer nekad
Moraš da se
Vratiš izvoru…
I sasvim je prirodno
Živeti..
Umreti..
Ne trebaju kosmosu
Naše pesme o njemu
I ne trebaju ljubavi
Naše boli koje nisu
Ljubav,
To sve treba nama,
Ljudima,
Koji ni raj ne bismo
Umeli da živimo,
Jer bismo se uplašili svetlosti.


Autor: Milica Milovanović ◊ Izvor fotografije: pinterest.com