Propastica

Na ostrvu muke
Dosada se izlila
Zaustavlja svetlost,
na putu do
čoveka što čeka
Rekao bi dokolica
to je propastica
Izostanak emocije
Indiferentno (po)stajanje
Nevažno
Ništa je sve
Crno je
Čini me
Puls moj
Jarko crne boje
Tumara turobno
kroz tminu tupi


Autor: Vladana Plavšić, Izvor fotografije: pinterest.com

Pokušava da uhvati kraj kruga.